Het ondergronds brengen van de infrastructuur van de snelweg A12 en het naastgelegen spoor door Voorburg en Den Haag (“de Huygenstunnel”) biedt mogelijkheden om toekomstige ruimte voor verstedelijking te creëren en tegelijk een impuls te geven aan een verbetering en vergroening van de leefomgeving en het verbeteren van de bereikbaarheid .

De InitiatiefGroep Huygenstunnel wil betrokkenen inspireren en verbinden om een prachtig gebied te ontwikkelen dat ontstaat door de realisatie van de Huygenstunnel. In de IGH verenigen zich o.a. vertegenwoordigers van stichting Mooi Voorburg, wijkvereniging  Oud Voorburg , vereniging Hofwijck, vereniging Houdt Vlietrand Groen en de stichting Haegsche Tijd.