Het ‘onder de grond’ brengen van de verkeersstromen (auto/trein/HOV) in de Huygenstunnel 2040 heeft veel voordelen voor de inwoners van Leidschendam-Voorburg en Den Haag.

Zo wordt de geluidsoverlast en luchtvervuiling voor de omwonenden verminderd en verdwijnt de barrièrewerking van het Marianne viaduct tussen Voorburg West en Voorburg Oud.

Tevens ontstaat binnen de Haagse agglomeratie een centraal gelegen ontwikkel gebied waar in de toekomst geleefd, gewerkt en gerecreëerd kan worden. Ook kan de tuin van de buitenplaats Huygens’ Hofwijck in de originele staat hersteld worden.  

Om te zien wat er allemaal mogelijk is staan hieronder enkele andere tunnels en wat die hebben opgeleverd voor bewoners en bezoekers in de buurt.

De Koning Willem-Alexandertunnel, de A2, Maastricht

Het is een dubbel-laagse tunnel, 2,3 km lang. Door de tunnel is de doorstroming, bereikbaarheid en leefbaarheid van Maastricht flink verbeterd. Op de plek van de oude A2/N2 is een parkachtige omgeving gecreëerd: de Groene Loper. Een recreatief gebied waarop 1800 bomen zijn geplant en dat het oosten en westen van Maastricht verbindt.

De Sijtwende tunnel, de N14, Leidschendam-Voorburg

Bovenop de een deel van de Sijtwende tunnel (de Parktunnel) is een park, het Zijdepark, gerealiseerd. Het maakte ook de aanleg van de nieuwe wijk mogelijk.

De Victory Boogie Woogie tunnel, de Rotterdamsebaan, Den Haag en Voorburg.

Deze tunnel, die bijna 1900 meter lang is, is geboord, en heeft het behoud van veel groen mogelijk gemaakt.