We zoeken mensen die actief willen bijdrage aan de totstandkoming van de Huygenstunnel.

Om de Huygenstunnel gerealiseerd te krijgen is veel nodig. De IGH organiseert daarom NetwerkTeams (de NT’s) van enthousiaste vrijwilligers. De NT’s benaderen politici, ambtenaren en andere belanghebbenden en inspireren hen voor het idee van de Huygenstunnel. Dit kan zowel overdag als ‘s avonds zijn.

Wil jij deelnemen aan een NetwerkTeam? We zoeken mensen die weten hoe politieke en ambtelijke besluitvorming werkt in de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Den Haag, de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Mensen die er een netwerk hebben. En die het idee van de Huygenstunnel super vinden, natuurlijk.

Meld je aan met een mailtje naar secretaris@huygenstunnel.nl