INITIATIEFGROEP HUYGENSTUNNEL

De initiatiefgroep “Huygenstunnel” (IGH) is een burgerinitiatief en heeft als doel betrokkenen te inspireren en te verbinden om een prachtig gebied te ontwikkelen dat ontstaat door de realisatie van de Huygenstunnel, die de A12 door Voorburg en Den Haag en het spoor erlangs ondergronds brengt.

Ook de tuin van de buitenplaats Huygens’ Hofwijck kan dan in de originele staat hersteld worden.V.l.n.r. Rogier Krabbendam – VNO-NCW Regio West; Kees van der Leer – historicus Historische Vereniging Voorburg; Koos Ris – management, marketing en communicatie: Bert Winter – Stedenbouwkundige; Joost Heuvelink – Mooi Voorburg, initiator Huygens Tuin; Jeroen Trimbos – architect; Berthie de Zwart – Wijkvereniging Oud Voorburg; Wang Choy – bestuurslid Vereniging Hofwijck; Judith Geelen- actief voor HOV-lijn, Wormenhotel; Lodewijk van Vliet – Mooi Voorburg; Maarten Drabbe – Wijkvereniging Oud Voorburg. Robert Langen en Bram van Mannekes – Wijkvereniging Oud Voorburg ontbreken.

LEDEN VAN DE INITIATIEFGROEP

In principe zijn alle partijen die betrokken zijn bij en/of belang hebben bij de realisatie van de Huygenstunnel welkom in het IGH. Dat kunnen organisaties zijn zoals Mooi Voorburg, Hofwijck en Wijkverenigingen. Het kunnen ook geïnteresseerde commerciële partijen zijn of brancheverenigingen. Het kunnen betrokken burgers zijn.

ROL IGH: INSPIREREN

Het IGH wil als vliegwiel en katalysator partijen  stimuleren te om de Huygenstunnel te realiseren.
Het IGH creëert enthousiasme voor het project door te informeren, te verbinden, kennis te ontwikkelen, kennis en ervaring te delen, vraagstukken te agenderen.

ACTIVITEITEN IGH

Daartoe organiseert het IGH ontmoetingen, gesprekken, evenementen en netwerken. Daarin worden de ontwikkelingen rondom de Huygenstunnel besproken, oplossingsruimte voor problemen gezocht en begrip voor de mogelijkheden en restricties van de stakeholders gekweekt.

Financiele zaken van de InitiatiefGroep Huygenstunnel

Omdat de initiatiefgroep Huygenstunnel geen juridische status heeft (wij zijn een groep vrijwilligers, maar [nog] geen stichting of vereniging) publiceren we geen jaarverslag of iets dergelijks.

Toch hecht de groep eraan transparant te zijn, ook over haar financiën. Daarom bij deze een korte update daarover.

1. Algemeen

Alle leden van de initiatiefgroep zijn vrijwilligers. Zij ontvangen geen vergoeding en zetten hun kennis en kunde in natura en om niet in.

De initiatiefgroep ontvangt geen subsidie.

2. Lancering

Wij organiseerden vorig jaar de officiële lancering van onze InitiatiefGroep. Het ging om een bijeenkomst in The Hague Tech, met sprekers en een aantal genodigden. Een ruimte waar de lancering plaats vond met een kopje koffie en een drankje na afloop kost natuurlijk wat geld. Stichting Mooi Voorburg, vereniging Oud Voorburg, vereniging Houdt Vlietrand Groen en stichting De Haagsche Tijd hebben ieder – eenmalig – een bijdrage gedaan. In ruil hiervoor kregen zij ‘zichtbaarheid’ d.m.v. hun eigen logo op de uitnodiging in de presentatie en in de IGH nieuwsbrief.

Ook hebben wij een crowdfunding actie gehouden.

Huygens’ Hofwijck deed een gift van 11 boeken “Huygens’ Hofwijck”, die wij hebben uitgedeeld aan de sprekers en sommige genodigden. Hofwijck heeft geen financiële steun verleend.

3. Crowdfunding

Ook hebben wij een crowdfunding actie gehouden, waarmee we 1660 euro hebben opgehaald. Van de 31 donateurs staat meer dan de helft met naam en toenaam op crowdfunding pagina. De mensen die niet met hun naam op de site wilden, zijn wel bij ons bekend. Dit geld is en wordt gebruikt voor administratieve kosten, en wat PR materiaal.