INITIATIEFGROEP HUYGENSTUNNEL

De initiatiefgroep “Huygenstunnel” (IGH) is een burgerinitiatief en heeft als doel betrokkenen te inspireren en te verbinden om een prachtig gebied te ontwikkelen dat ontstaat door de realisatie van de Huygenstunnel, die de A12 door Voorburg en Den Haag en het spoor erlangs ondergronds brengt.

Ook de tuin van de buitenplaats Huygens’ Hofwijck kan dan in de originele staat hersteld worden.V.l.n.r. Rogier Krabbendam – VNO-NCW Regio West; Kees van der Leer – historicus Historische Vereniging Voorburg; Koos Ris – management, marketing en communicatie: Bert Winter – Stedenbouwkundige; Joost Heuvelink – Mooi Voorburg, initiator Huygens Tuin; Jeroen Trimbos – architect; Berthie de Zwart – Wijkvereniging Oud Voorburg; Wang Choy – bestuurslid Vereniging Hofwijck; Judith Geelen- actief voor HOV-lijn, Wormenhotel; Lodewijk van Vliet – Mooi Voorburg; Maarten Drabbe – Wijkvereniging Oud Voorburg. Robert Langen en Bram van Mannekes – Wijkvereniging Oud Voorburg ontbreken.

LEDEN VAN DE INITIATIEFGROEP

In principe zijn alle partijen die betrokken zijn bij en/of belang hebben bij de realisatie van de Huygenstunnel welkom in het IGH. Dat kunnen organisaties zijn zoals Mooi Voorburg, Hofwijck en Wijkverenigingen. Het kunnen ook geïnteresseerde commerciële partijen zijn of brancheverenigingen. Het kunnen betrokken burgers zijn.

ROL IGH: INSPIREREN

Het IGH wil als vliegwiel en katalysator partijen  stimuleren te om de Huygenstunnel te realiseren.
Het IGH creëert enthousiasme voor het project door te informeren, te verbinden, kennis te ontwikkelen, kennis en ervaring te delen, vraagstukken te agenderen.

ACTIVITEITEN IGH

Daartoe organiseert het IGH ontmoetingen, gesprekken, evenementen en netwerken. Daarin worden de ontwikkelingen rondom de Huygenstunnel besproken, oplossingsruimte voor problemen gezocht en begrip voor de mogelijkheden en restricties van de stakeholders gekweekt.